Untitled Document
argothailand.com:::

APPLICATIONS


   
งานอดิเรกในฟาร์ม

การมี ARGO ไว้ในฟาร์มของคุณช่วยให้ทำกิจกรรมมากขึ้นและมีงานน้อยลง ARGO เป็นรถแทรกเตอร์เอนกประสงค์อีกทางเลือกหนึ่ง ที่มีน้ำหนักเบา ทำงานได้ทุกพื้นที่ สามารถใช้ลากจูงรถเทรเลอร์หรือลากสิ่งของบนพื้นดิน ข้ามน้ำและพื้นที่ชื้นได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังซ่อมแซมรั้ว ขนย้ายกองหญ้า หรือแค่ตรวจตราฝูงสัตว์ ARGO จะทำให้งานที่ยากง่ายขึ้น
     
     
     
     
การใช้งานอื่นเพิ่มเติม
การทำป่าไม้
ARGOเป็นมากกว่าเครื่องจักรทั่วไปหรือ ATV ในฟาร์ของคุณ
การสร้างกองไม้
รุ่นที่แนะนำ
8x8 750 HDi
8x8 750 HDi Special Edition
8x8 Frontier 650
6x6 650 HD
6x6 Frontier 580